Coaching

Kényelmesen nem lehet fejlődni. Humor nélkül sem.

Teljesítmény orientált megközelítés, ami törekszik a mérhetőségre. Az a coaching fajta, mely nyíltságot igényel és haladásra ösztönöz. Sok sikerélményem van a coachingban, sok vezetővel dolgoztam már együtt. Több módszertant alkalmazok a helyzettől függően. A coaching folyamat során az ügyfél tanul, hatékonyabbá válik, növekszik az önbizalma, ami néha fáj, mert először az önismeret növekszik, csak utána az önbizalom.

Mi a teljesítményorientált megközelítés?

A megközelítés lényegét - remélem - jól illusztrálja, hogy az első ülésen nem az iránt érdeklődöm, hogy mi az ügyfelem problémája, hanem hogy mit szeretne elérni. Fontosnak tartom ezt a különbséget. Ha a problémára fókuszálnánk, akkor remek beszélgetéseink lesznek a problémáról. Ha viszont a fókuszt a célokra helyezzük, akkor a probléma egy leküzdendő/kikerülendő akadállyá válik csupán.
Az ülések során mindig előkerül, hogy mit jelent a teljesítmény, mi számít eredménynek. Igyekszünk megállapodni abban, mi számít eredménynek, mit szeretne az ügyfél elérni. Alkalmazott módszerek: GROW, NLP, megoldás orientált terápiás eszközök, behaviorista megközelítés, és tranzakció analízis. Kézenfekvő a GROW módszer, mert tudatosságra, önkéntességre és az egyén felelősségére épít. Az a coaching fajta, mely nyíltságot igényel és haladásra ösztönöz.

tel: +36 20 260 72 79 e-mail: mail@kelemenzoltan.com